Veilig en competent

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming van MEYER-HOSEN AG

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. Aangezien de bescherming van uw privésfeer voor ons heel belangrijk is, voldoen wij aan de in art. 12 DSGVO (EU-basisverordening gegevensbescherming) voorgeschreven transparantieplichten tegenover u en informeren wij u in deze verklaring inzake gegevensbescherming over de omgang met uw persoonsgerelateerde gegevens.

I. Verantwoordelijke personen in de zin van de gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke voor de gegevensbewerking

De verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en andere nationale wetten gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige bepalingen inzake gegevensbeschermingsrecht is

MEYER-HOSEN Aktiengesellschaft
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Duitsland

Telefoon: +31 85 273 58 20
Fax: +49 (0)2296 8950
service@meyerbroeken.nl
www.meyerbroeken.nl

www.meyerbroeken.nl/nl_nl/colofon

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

DataCo GmbH

Thomas Regier
Dachauer Straße 65
80335 München

Tel.: 089740045840

E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com


II. De website ter beschikking stellen en logbestanden aanmaken

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de aanvragende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) Het IP-adres van de gebruiker

(4) Datum en tijd van de toegang

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het laden van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker tijdens de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens ons voor de optimalisering van de website en om te zorgen voor de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logbestanden is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.


In het geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zes maanden het geval. Een opslag die langer duurt is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of veranderd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. Er bestaat zodoende geen mogelijkheid tot bezwaar bij de gebruiker.


III. Webshop

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor een bestelling in de webshop is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u als gebruiker uw persoonlijke gegevens aangeeft. Voor de afhandeling van de contracten noodzakelijke verplichte informatie is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig.

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden bij uw bestelling verwerkt:

(1) Naam

(2) Adres (factuur en verzending)

(3) E-mailadres

(4) Firma

(5) Titel

(6) Telefoonnummer, Fax

De doorgave van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt alleen plaats aan door ons in het kader van de uitoefening van het contract ingezette dienstverleners. Deze zijn beperkt tot

Dienstverleners voor verzending
DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

Payment-dienstverleners
GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg

Web-onderhoud
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlijn

Om de onbevoegde toegang van derden tot uw persoonsgerelateerde gegevens te voorkomen, wordt de bestelprocedure met gebruik van de SSL-codering via het internet overgedragen. U herkent dusdanig gecodeerde verbindingen aan het prefix ‘‘https://“ in de paginalink in de adresregel van uw browser.

Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar direct door onze payment-dienstverlener verwerkt. U dient uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten, wanneer u de communicatie met ons heeft beëindigd, in het bijzonder wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

De payment-dienstverlener, door wie uw persoonsgerelateerde gegevens voor de bestelprocedure verwerkt worden, is

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden bij uw bestelling aan onze payment-dienstverlener doorgegeven:

(1) Naam

(2) Adres

(3) E-mailadres

(4) Titel

(5) Telefoonnummer

(6) Koper-ID

(7) Transactie-ID

Informatie over betaalmethodes (credit- en debetcard, Paypal) worden niet door ons verwerkt, maar via een interface (iFrame) door de payment-dienstverlener geregistreerd.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

MEYER-HOSEN AG verwerkt uw gegevens voor de bestelafhandeling van uw aankoop en eventuele latere afhandeling van de garantie.

U kunt bovendien vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee MEYER-HOSEN AG uw gegevens voor latere verdere aankopen kan opslaan.

Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.

Vanwege commercieel-rechtelijke en fiscale specificaties is MEYER-HOSEN AG verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de periode van tien jaar op te slaan. Wij zorgen echter na twee jaar voor een beperking van de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden uitsluitend voor de naleving van de wettelijke verplichtingen gebruikt.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder willekeurig moment laten wijzigen. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com


IV. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich onder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

(1) Naam

(2) Adres (factuur en verzending)

(3) E-mailadres

(4) Firma

(5) Titel

(6) Telefoonnummer, Fax

De doorgave van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt alleen plaats aan door ons in het kader van de uitoefening van het contract ingezette dienstverleners. Deze zijn beperkt tot

Web-onderhoud
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlijn

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijd van de registratie

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Als de registratie dient om aan een contract te voldoen waarvan de contractpartij de gebruiker is of de voor uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is voor de maatregelen tijdens de registratieprocedure voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract het geval, als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afsluiting van het contract kan de noodzaak bestaan om persoonsgerelateerde gegevens van de contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

MEYER-HOSEN AG behoudt zich voor om zonder opgave van redenen uw gebruikersaccount bij verkeerd gebruik en ook uw gegevens onherroepelijk te wissen.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om de registratie op te heffen en de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te herroepen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder willekeurig moment laten wijzigen.

Als de gegevens voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract noodzakelijk zijn, is een voortijdige verwijdering van de gegevens mogelijk, indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen in strijd zijn met een verwijdering. Een aanvraag voor het verwijderen van uw gegevens kunt u doen aan datenschutz@meyer-hosen.com.


V. Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid zich op een kosteloze Newsletter te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven.

(1) E-mailadres

(2) Voor- en achternaam (alleen bij Newsletter-aanmelding tijdens een bestelling c.q. uit het gebruikers-dashboard)

Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1) Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming verkregen en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.

Er vindt in het verband met de gegevensverwerking voor de verzending van Newsletters geen doorgave van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de Newsletter gebruikt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het inwinnen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het doen toekomen van de Newsletter.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is in geval van aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zo lang opgeslagen als het abonnement van de Newsletter actief is.

4. Herroepingsrecht
Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzenden van reclame in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO in te trekken voor de toekomst. Een bijbehorende link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief is te vinden in elke nieuwsbriefmailing.


VI. Klantenbeoordelingen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om de door u afgenomen prestatie op onze website te beoordelen. Voor dit doeleinde zullen wij, indien u uw toestemming gegeven hebt, uw e-mailadres aan het door ons gebruikte klantbeoordelingssysteem doorgeven.

Ter weergave van het keurmerk Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen alsmede voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Persoonsgerelateerde gegevens worden enkel aan Trusted Shops overgedragen, indien u na het afsluiten van een bestelling besloten hebt om Trusted Shops te gebruiken of zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt. Na toestemming worden de volgende gegevens overgedragen:

(1) IP-adres

(2) Datum en tijd van de opvraging

(3) E-mailadres

(4) Informatie over de bestelling

(5) Betalingsmethode

De contactgegevens van de analysedienstverlener zijn:

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Str. 15 c
50823 Keulen
Telefoon 0221 77 53 65
www.trustedshops.de

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De klantbeoordelingen dienen als maatregelen om vertrouwen op te bouwen en bevestigen de servicekwaliteit. Daarnaast kunnen de klanten zich tot € 100 beschermen door middel van een kopersbescherming.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is in geval van aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De server-logfiles worden uiterlijk na zes maanden na het einde van uw bezoek aan de site automatisch gewist.

Bovendien worden de voor bovengenoemde doeleinden verwerkte persoonsgerelateerde gegevens conform art. 17 al. 1 lit. a gewist, indien ze niet meer noodzakelijk zijn.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment conform art. 7 al. 3 DSGVO de mogelijkheid om uw toestemming voor de overdracht van de persoonsgerelateerde gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com.


VII. Contactformulier

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier aanwezig dat gebruikt kan worden om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1) Naam

(2) E-mailadres

(3) Telefoonnummer

Op het moment van de verzending worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijd van de contactopname

Als alternatief is het mogelijk om contact op te nemen via het e-mailadres service@meyerbroeken.nl In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er vindt in dit verband geen doorgave van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het contact gebruikt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm dient ons alleen voor de bewerking van de contactopname. Dit is ook in het belang van het noodzakelijke rechtmatige belang in de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgerelateerde gegevens dienen ertoe om een verkeerd gebruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO. Als het contact gericht is op het afsluiten van een contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verwerking niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die via e-mail verzonden worden is dit het geval, wanneer het betreffende contact met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is het contact op het moment dat uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de betroffen kwestie definitief opgehelderd is.

De tijdens de verzendprocedure aanvullend verzamelde persoonsgerelateerde gegevens worden uiterlijk na het wegvallen van de bestemming gewist.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens conform art. 7 al. 3 DSGVO met werking voor de toekomst te herroepen. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen de de opslag van zijn persoonsgerelateerde gegevens. Stuur in beide gevallen een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com. In een dergelijk geval kan het contact niet voortgezet worden.

Alle persoonsgerelateerde gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval gewist.


VIII. Informatie over de kredietwaardigheidscontrole

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij de betaling op rekening winnen wij conform art. 6 al. 1 lit. f DSGVO als waarborg van onze rechtmatige belangen evt. kredietwaardigheidsinformatie in op basis van mathematisch-statistische procedures. Kredietwaardigheidsinformatie bestaat uit gegevens, waarmee conclusies over de solvabiliteit van een klant getrokken kunnen worden. Daarvoor worden de daarvoor noodzakelijke gegevens aan het kredietbureau overgedragen en wordt op basis van de analyse besloten of een aankoop op rekening mogelijk is of niet.

Het kredietbureau waarmee wij kredietwaardigheidsinformatie over klanten inwinnen is:

GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden aan het kredietbureau doorgegeven:

(1) Naam

(2) Adres

(3) E-mailadres

(4) Informatie over de bestelling

(5) IP-adres

De toegepaste scoringprocedure houdt daarbij rekening met de volgende informatie:

Leeftijdscontrole: is de ingevoerde geboortedatum >= 18 jaar
Lijst incassobestand GPP
Lijst met geblokkeerde adressen
Bestelherhaling met dezelfde IP 3x in 3 uur
Bestelherhaling met hetzelfde adres 3x in 3 uur
Bestelherhaling met hetzelfde adres 5x in 30 dagen
Adresverificatie: Bürgel
Kredietwaardigheidscontrole: Bürgel

De beslissing over de mogelijkheid tot het gebruik van de betaalwijze op rekening vindt plaats op basis van een geautomatiseerde beslissing van ons online shop-systeem. Een handmatige controle van uw documenten door een medewerker van MEYER-HOSEN AG vindt niet plaats. Als waarborg van de integriteit worden persoonsgerelateerde gegevens altijd met inachtneming van de actuele stand van de techniek verwerkt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Om risicobeperkende redenen is de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens in het kader van kredietwaardigheidscontroles bij betalingen op rekening rechtmatig. Door een kredietwaardigheidsbewijs beschermt MEYER-HOSEN AG zich tegen het ontstaan van mogelijke betalingsuitvallen.

Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, indien ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verwerking niet meer noodzakelijk zijn.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u conform art. 21 al. 1 DSGVO op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com

Als u bezwaar maakt tegen het doorgeven van de persoonsgerelateerde gegevens aan het kredietbureau, is een betaling op rekening niet meer mogelijk.


IX. Gebruik van sessiecookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Als een gebruiker een website oproept, dan kaan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser bij het oproepen van de website mogelijk maakt.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies geïnformeerd. In dit verband vindt ook een verwijzing naar deze verklaring inzake gegevensbescherming plaats.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Voor enkele elementen uit onze website is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden.

Aan de hand van de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Informatie over het winkelmandje

(2) Opgeroepen productpagina’s

(3) Favorietenlijst

(4) Gegevens voor het uitchecken bij gastbestellingen

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel weer herkend wordt.

Voor de volgende toepassingen zijn cookies nodig:

(1) Weergave van het winkelmandje

(2) Weergave van de opgeroepen productpagina

(3) Weergave van de favorietenlijst

(4) Weergave van het uitchecken bij gastbestellingen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag, verwijdering alsmede mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze site doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder willekeurig moment gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt worden.

 

X. Rechten van de betroffen persoon

Als persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt worden, bent u Betroffen persoon in de zin van DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Informatierecht

Als betroffen persoon in de zin van de DSGVO hebt u conform art. 15 DSGVO het recht op informatie door de verantwoordelijke over de betreffende persoonsgerelateerde gegevens, conform art. 16 DS-GVO het recht op correctie, conform art. 17 DS-GVO het recht op het wissen, conform art. 18 DS-GVO het recht op beperking van de verwerking, conform art. 21 DS-GVO het recht op bezwaar tegen de verwerking alsmede conform art. 20 DS-GVO het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij het recht op informatie en bij het recht op het wissen gelden bovendien de beperkingen conform §§ 34 en 35 BDSG-nieuw.

U hebt het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgerelateerde gegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgerelateerde gegevens alsmede klachten bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 al. 1 DSGVO.

Verder hebt u het recht om informatie te eisen over het feit of de persoonsgerelateerde gegevens betreffende u in een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven worden. In dit verband kunt u eisen om over de geschikte garanties conform art. 46 DSGVO in samenhang met de doorgave op de hoogte te worden gesteld.

Als waarborg van uw recht op informatie kunt u, met eenduidige identificatie van uw persoon, schriftelijk contact opnemen met:

MEYER-HOSEN AG
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com
Fax: +49 2296 8950

2. Beperking van uw recht op het wissen

Het recht op het wissen bestaat conform art. 17 al. 3 DSGVO niet, indien de verwerking noodzakelijk is

(1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) om te voldoen aan een juridische verplichting, waarvoor de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, noodzakelijk is, of om een taak uit te voeren die van publiek belang is of plaatsvindt bij het uitoefenen van openbaar geweld, die aan de verantwoordelijke overgedragen is;

(3) om redenen van publiek belang op het gebied van de openbare gezondheid conform art. 9 al. 2 lit. h en i alsmede art. 9 al. 3 DSGVO;

(4) voor de van publiek belang zijnde archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 al. 1 DSGVO, indien het onder sectie a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of

(5) voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

3. Recht op voorlichting

Als u het recht op correctie, het wissen of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijk geclaimd hebt, is deze conform art. 19 DSGVO verplicht om aan alle ontvangers, waaraan de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar zijn gemaakt, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of er onevenredige kosten aan verbonden zijn.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers op de hoogte gesteld te worden.

4. Geautomatiseerde beslissing per geval, inclusief profiling

U hebt conform art. 22 al. 1 DSGVO het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing onderworpen te worden, die tegenover u een juridisch effect teweegbrengt of u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

(1) voor het afsluiten of het voldoen aan een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is;

(2) op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen als waarborg van uw rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen bevatten of;

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen evenwel niet op speciale categorieën persoonsgerelateerde gegevens volgens art. 9 al. 1 DSGVO berusten, indien niet art. 9 al. 2 lit. a of g geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen getroffen zijn.

Wat betreft de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op het inschakelen van de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke, na uiteenzetting van het eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing behoort.

 

XI. Minderjarigen

Minderjarigen mogen zonder toestemming van de personen die bekleed zijn met het ouderlijk gezag geen persoonsgerelateerde gegevens aan ons doorgeven. In het kader van de website verwerken wij geen opzettelijk verkregen persoonsgerelateerde gegevens van minderjarigen.

Abonneert u zich op onze nieuwsbrief, dan krijgt u regelmatig informatie over onze trends, aanbiedingen en vouchers. BONUS: u ontvangt direct een korting van €10 op uw volgende bestelling!

Kies het juiste land, zodat we u passende artikelen kunnen aanbieden en probleemloos bij u kunnen bezorgen.