Veilig en competent

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming van MEYER-HOSEN AG

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. Aangezien de bescherming van uw privésfeer voor ons heel belangrijk is, voldoen wij aan de in art. 12 DSGVO (EU-basisverordening gegevensbescherming) voorgeschreven transparantieplichten tegenover u en informeren wij u in deze verklaring inzake gegevensbescherming over de omgang met uw persoonsgerelateerde gegevens.

I. Verantwoordelijke personen in de zin van de gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke voor de gegevensbewerking

De verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en andere nationale wetten gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige bepalingen inzake gegevensbeschermingsrecht is

MEYER-HOSEN Aktiengesellschaft
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Duitsland

Telefoon: +49 (0)2296 9812-0
Fax: +49 (0)2296 8950
service@meyer-hosen.com
www.meyer-pantalons.be

www.meyer-pantalons.be/nl_be/colofon

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

DataCo GmbH

Thomas Regier
Dachauer Straße 65
80335 München

Tel.: 089740045840

E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com


II. De website ter beschikking stellen en logbestanden aanmaken

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de aanvragende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) Het IP-adres van de gebruiker

(4) Datum en tijd van de toegang

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het laden van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker tijdens de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens ons voor de optimalisering van de website en om te zorgen voor de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logbestanden is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.


In het geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zes maanden het geval. Een opslag die langer duurt is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of veranderd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. Er bestaat zodoende geen mogelijkheid tot bezwaar bij de gebruiker.


III. Webshop

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor een bestelling in de webshop is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u als gebruiker uw persoonlijke gegevens aangeeft. Voor de afhandeling van de contracten noodzakelijke verplichte informatie is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig.

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden bij uw bestelling verwerkt:

(1) Naam

(2) Adres (factuur en verzending)

(3) E-mailadres

(4) Firma

(5) Titel

(6) Telefoonnummer, Fax

De doorgave van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt alleen plaats aan door ons in het kader van de uitoefening van het contract ingezette dienstverleners. Deze zijn beperkt tot

Dienstverleners voor verzending
DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

Payment-dienstverleners
GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg

Web-onderhoud
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlijn

Om de onbevoegde toegang van derden tot uw persoonsgerelateerde gegevens te voorkomen, wordt de bestelprocedure met gebruik van de SSL-codering via het internet overgedragen. U herkent dusdanig gecodeerde verbindingen aan het prefix ‘‘https://“ in de paginalink in de adresregel van uw browser.

Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar direct door onze payment-dienstverlener verwerkt. U dient uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten, wanneer u de communicatie met ons heeft beëindigd, in het bijzonder wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

De payment-dienstverlener, door wie uw persoonsgerelateerde gegevens voor de bestelprocedure verwerkt worden, is

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden bij uw bestelling aan onze payment-dienstverlener doorgegeven:

(1) Naam

(2) Adres

(3) E-mailadres

(4) Titel

(5) Telefoonnummer

(6) Koper-ID

(7) Transactie-ID

Informatie over betaalmethodes (credit- en debetcard, Paypal) worden niet door ons verwerkt, maar via een interface (iFrame) door de payment-dienstverlener geregistreerd.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

MEYER-HOSEN AG verwerkt uw gegevens voor de bestelafhandeling van uw aankoop en eventuele latere afhandeling van de garantie.

U kunt bovendien vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee MEYER-HOSEN AG uw gegevens voor latere verdere aankopen kan opslaan.

Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.

Vanwege commercieel-rechtelijke en fiscale specificaties is MEYER-HOSEN AG verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de periode van tien jaar op te slaan. Wij zorgen echter na twee jaar voor een beperking van de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden uitsluitend voor de naleving van de wettelijke verplichtingen gebruikt.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder willekeurig moment laten wijzigen. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com


IV. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich onder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

(1) Naam

(2) Adres (factuur en verzending)

(3) E-mailadres

(4) Firma

(5) Titel

(6) Telefoonnummer, Fax

De doorgave van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt alleen plaats aan door ons in het kader van de uitoefening van het contract ingezette dienstverleners. Deze zijn beperkt tot

Web-onderhoud
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlijn

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijd van de registratie

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Als de registratie dient om aan een contract te voldoen waarvan de contractpartij de gebruiker is of de voor uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is voor de maatregelen tijdens de registratieprocedure voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract het geval, als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afsluiting van het contract kan de noodzaak bestaan om persoonsgerelateerde gegevens van de contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

MEYER-HOSEN AG behoudt zich voor om zonder opgave van redenen uw gebruikersaccount bij verkeerd gebruik en ook uw gegevens onherroepelijk te wissen.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om de registratie op te heffen en de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te herroepen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder willekeurig moment laten wijzigen.

Als de gegevens voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract noodzakelijk zijn, is een voortijdige verwijdering van de gegevens mogelijk, indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen in strijd zijn met een verwijdering. Een aanvraag voor het verwijderen van uw gegevens kunt u doen aan datenschutz@meyer-hosen.com.


V. Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid zich op een kosteloze Newsletter te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven.

(1) E-mailadres

(2) Voor- en achternaam (alleen bij Newsletter-aanmelding tijdens een bestelling c.q. uit het gebruikers-dashboard)

Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1) Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming verkregen en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.

Er vindt in het verband met de gegevensverwerking voor de verzending van Newsletters geen doorgave van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de Newsletter gebruikt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het inwinnen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het doen toekomen van de Newsletter.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is in geval van aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zo lang opgeslagen als het abonnement van de Newsletter actief is.

4. Herroepingsrecht
Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzenden van reclame in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO in te trekken voor de toekomst. Een bijbehorende link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief is te vinden in elke nieuwsbriefmailing.


VI. Klantenbeoordelingen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om de door u afgenomen prestatie op onze website te beoordelen. Voor dit doeleinde zullen wij, indien u uw toestemming gegeven hebt, uw e-mailadres aan het door ons gebruikte klantbeoordelingssysteem doorgeven.

Ter weergave van het keurmerk Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen alsmede voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Persoonsgerelateerde gegevens worden enkel aan Trusted Shops overgedragen, indien u na het afsluiten van een bestelling besloten hebt om Trusted Shops te gebruiken of zich reeds voor het gebruik geregistreerd hebt. Na toestemming worden de volgende gegevens overgedragen:

(1) IP-adres

(2) Datum en tijd van de opvraging

(3) E-mailadres

(4) Informatie over de bestelling

(5) Betalingsmethode

De contactgegevens van de analysedienstverlener zijn:

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Str. 15 c
50823 Keulen
Telefoon 0221 77 53 65
www.trustedshops.de

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De klantbeoordelingen dienen als maatregelen om vertrouwen op te bouwen en bevestigen de servicekwaliteit. Daarnaast kunnen de klanten zich tot € 100 beschermen door middel van een kopersbescherming.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is in geval van aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De server-logfiles worden uiterlijk na zes maanden na het einde van uw bezoek aan de site automatisch gewist.

Bovendien worden de voor bovengenoemde doeleinden verwerkte persoonsgerelateerde gegevens conform art. 17 al. 1 lit. a gewist, indien ze niet meer noodzakelijk zijn.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment conform art. 7 al. 3 DSGVO de mogelijkheid om uw toestemming voor de overdracht van de persoonsgerelateerde gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com.


VII. Contactformulier

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier aanwezig dat gebruikt kan worden om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1) Naam

(2) E-mailadres

(3) Telefoonnummer

Op het moment van de verzending worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijd van de contactopname

Als alternatief is het mogelijk om contact op te nemen via het e-mailadres service@meyerbroeken.nl In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er vindt in dit verband geen doorgave van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het contact gebruikt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm dient ons alleen voor de bewerking van de contactopname. Dit is ook in het belang van het noodzakelijke rechtmatige belang in de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgerelateerde gegevens dienen ertoe om een verkeerd gebruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO. Als het contact gericht is op het afsluiten van een contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking art. 6 al. 1 lit. b DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verwerking niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die via e-mail verzonden worden is dit het geval, wanneer het betreffende contact met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is het contact op het moment dat uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de betroffen kwestie definitief opgehelderd is.

De tijdens de verzendprocedure aanvullend verzamelde persoonsgerelateerde gegevens worden uiterlijk na het wegvallen van de bestemming gewist.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens conform art. 7 al. 3 DSGVO met werking voor de toekomst te herroepen. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen de de opslag van zijn persoonsgerelateerde gegevens. Stuur in beide gevallen een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com. In een dergelijk geval kan het contact niet voortgezet worden.

Alle persoonsgerelateerde gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval gewist.


VIII. Informatie over de kredietwaardigheidscontrole

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij de betaling op rekening winnen wij conform art. 6 al. 1 lit. f DSGVO als waarborg van onze rechtmatige belangen evt. kredietwaardigheidsinformatie in op basis van mathematisch-statistische procedures. Kredietwaardigheidsinformatie bestaat uit gegevens, waarmee conclusies over de solvabiliteit van een klant getrokken kunnen worden. Daarvoor worden de daarvoor noodzakelijke gegevens aan het kredietbureau overgedragen en wordt op basis van de analyse besloten of een aankoop op rekening mogelijk is of niet.

Het kredietbureau waarmee wij kredietwaardigheidsinformatie over klanten inwinnen is:

GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen

De volgende persoonsgerelateerde gegevens worden aan het kredietbureau doorgegeven:

(1) Naam

(2) Adres

(3) E-mailadres

(4) Informatie over de bestelling

(5) IP-adres

De toegepaste scoringprocedure houdt daarbij rekening met de volgende informatie:

Leeftijdscontrole: is de ingevoerde geboortedatum >= 18 jaar
Lijst incassobestand GPP
Lijst met geblokkeerde adressen
Bestelherhaling met dezelfde IP 3x in 3 uur
Bestelherhaling met hetzelfde adres 3x in 3 uur
Bestelherhaling met hetzelfde adres 5x in 30 dagen
Adresverificatie: Bürgel
Kredietwaardigheidscontrole: Bürgel

De beslissing over de mogelijkheid tot het gebruik van de betaalwijze op rekening vindt plaats op basis van een geautomatiseerde beslissing van ons online shop-systeem. Een handmatige controle van uw documenten door een medewerker van MEYER-HOSEN AG vindt niet plaats. Als waarborg van de integriteit worden persoonsgerelateerde gegevens altijd met inachtneming van de actuele stand van de techniek verwerkt.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Om risicobeperkende redenen is de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens in het kader van kredietwaardigheidscontroles bij betalingen op rekening rechtmatig. Door een kredietwaardigheidsbewijs beschermt MEYER-HOSEN AG zich tegen het ontstaan van mogelijke betalingsuitvallen.

Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

De gegevens worden conform art. 17 al. 1 lit. a DSGVO gewist, indien ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verwerking niet meer noodzakelijk zijn.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u conform art. 21 al. 1 DSGVO op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens. Stuur met betrekking hiertoe een e-mail aan datenschutz@meyer-hosen.com

Als u bezwaar maakt tegen het doorgeven van de persoonsgerelateerde gegevens aan het kredietbureau, is een betaling op rekening niet meer mogelijk.


IX. Gebruik van sessiecookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Als een gebruiker een website oproept, dan kaan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser bij het oproepen van de website mogelijk maakt.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies geïnformeerd. In dit verband vindt ook een verwijzing naar deze verklaring inzake gegevensbescherming plaats.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Voor enkele elementen uit onze website is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden.

Aan de hand van de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Informatie over het winkelmandje

(2) Opgeroepen productpagina’s

(3) Favorietenlijst

(4) Gegevens voor het uitchecken bij gastbestellingen

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel weer herkend wordt.

Voor de volgende toepassingen zijn cookies nodig:

(1) Weergave van het winkelmandje

(2) Weergave van de opgeroepen productpagina

(3) Weergave van de favorietenlijst

(4) Weergave van het uitchecken bij gastbestellingen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag, verwijdering alsmede mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze site doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder willekeurig moment gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt worden.


X. Google Analytics (tracking-cookies)

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website gebruikt geanonimiseerde Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (,,Google“). Google Analytics gebruikt “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat opgeslagen worden een analyse van het websitegebruik door onze gebruikers mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen.

Door anonimisering van uw IP- adres wordt dit binnen de lidstaten van de EU en van de Europese Economische Ruimte afgekort. Door deze afkorting komt de persoonlijke relatie met uw IP-adres te vervallen.

Op basis van een tussen MEYER-HOSEN AG en Google Inc. gesloten contract voor de verwerking van opdrachtgegevens, voert Google aan de hand van de verzamelde informatie een beoordeling van het websitegebruik alsmede website-activiteit uit en levert hij verdere met het internetgebruik verbonden diensten. Een samenvoeging van het door uw browser doorgegeven IP-adres met de gegevens van Google vindt niet plaats.

Er bestaat voor u de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de betreffende instellingen in uw browser uit te voeren. Door een dergelijke instelling zouden echter alle functies van deze website niet in hun volle omvang gebruikt kunnen worden.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op www.google.de/intl/de/policies/.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

MEYER-HOSEN AG gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod optimaliseren en voor u interessanter vormgeven.

Ons rechtmatige belang bij het gebruik van Google Analytics ligt in de verbetering van onze diensten tegenover gebruikers. Juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom art. 6 al. 1 lit. f DSGVO.

3. Duur van de opslag en verwijdering

Vanwege de anonimisering van IP-adressen worden de over u verzamelde gegevens met persoonlijke relatie meteen gewist.

Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die met cookies, user-ID’s en reclame-ID’s verbonden zijn, zijn onderhevig aan een standaard opslagduur van 26 maanden

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

De actuele link is: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


XI. Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps ‘Google’ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door deze dienst kunnen wij u rechtstreeks op de website interactieve kaarten laten zien en het u mogelijk maken de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Door het bezoek aan onze website krijgt Google de informatie dat u bepaalde sub-pagina’s van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u bent ingelogd, of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks bij uw account ingedeeld. Als u de indeling van uw profiel bij Google wilt tegengaan, moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersaccount en gebruikt ze voor advertenties, marktonderzoek en/of passende vormgeving van zijn website. Zo'n analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor de plaatsing van passende advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onder belangenafweging art. 6 alinea 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de doelbinding, de gebruikers een handig gebruik van de kaartfunctie aan te bieden, om ter plaatse een passende dealer te vinden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-inaanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer.

Deze kunt u momenteel inzien via de volgende link: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat u via de volgende link kunt inzien:

www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

U hebt het recht op bezwaar tegen het aanmaken van dit gebruiksprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening ervan tot Google moet richten.


XII. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords'. Deze analysedienst is een product van Google Inc. ‘Google’ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

We maken daarbij zowel gebruik van de conversion-tracking-tool als de remarketing-tool. (ist OKE)

Met de conversion-tracking-tool kunnen wij op basis van de interesse van gebruikers van onze website andere websites weergeven. Daarbij wordt een cookie op uw computer geplaatst zodra u klikt op een advertentie die door Google is geplaatst. Deze cookie is beperkt geldig en bevat geen persoonsgegevens, zodat personen niet worden geïdentificeerd. Door de cookie herkennen wij dat u op een advertentie hebt geklikt en welke activiteit u op de website hebt uitgevoerd waarnaar u werd doorgestuurd.

Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 alinea 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang in het gebruik van deze dienst blijkt uit de plaatsing van doelgerichte advertenties en analyse van de efficiëntie van deze plaatsing van advertenties.

U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de technische instellingen in uw browser zo in te stellen. Daardoor kunnen echter eventueel niet alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Bovendien kunt u in de instellingen voor advertenties bij Google de gepersonaliseerde advertenties deactiveren. Een handleiding hiervoor vindt u via de volgende link: www.support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

Ook kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op www.networkadvertising.org/choices/ en de informatie die daar staat over de opt-out op te volgen.

Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de Privacyverklaring van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/.

Met de remarketing-tool kunnen wij voor onze gebruikers op andere websites advertenties plaatsen op basis van hun interesse. Hiervoor analyseren wij de interactie van de gebruiker op onze website, die informatie over zijn interesses biedt. De cookie die daarvoor is voorzien, slaat een getal op in de browsers van de gebruikers, die meer diensten van Google of websites in het netwerk van Google bezoeken. Dit getal identificeert de webbrowser op een bepaalde computer, maar laat geen persoonlijke identificatie toe.

Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 alinea 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang in het gebruik van deze dienst blijkt uit de plaatsing van doelgerichte advertenties.

U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door op de volgende link te klikken en de plug-in die daarop staat, te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de Privacyverklaring van Google kunt u via de volgende link inzien: www.google.com/privacy/ads/.


XI. Social-media-plugins - Facebook-pixel

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website gebruikt de remarketing-functie van de “bezoekersactie-pixel” van Facebook Inc. Daarbij gebruiken wij de zgn. twee-klik-oplossing. Dit betekent dat bij een bezoek aan onze website vooreerst geen persoonsgerelateerde gegevens aan de aanbieders van de plugins worden doorgegeven. Pas met een toestemming bij deze plugin-aanbieder wordt de doorgave van de gegeven gewettigd. (opt-in-procedure). De aanbieder van de plugin herkent u via de markering op het vakje boven zijn beginletter. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om rechtstreeks met de aanbieder van de plugin te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plugin-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Door activering van de plugin worden persoonsgerelateerde gegevens door u aan de betreffende plugin-aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen.

De gegevensdoorgave vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account bij de plugin-aanbieder bezit en daar bent ingelogd. Wanneer u bij de plugin-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de plugin-aanbieder toegewezen. Wanneer u de geactiveerde button indrukt en bijv. de site met de link koppelt, slaat de plugin-aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt hij uw contacten openbaar mee. Wij adviseren u om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name echter alvorens de button te activeren, aangezien u zo een toewijzing tot uw profiel bij de plugin-aanbieder kunt vermijden.

2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Via de plugins bieden wij u de mogelijkheid om de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven.

De plugin-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden op:

(1) Reclame

(2) Marktonderzoek

(3) Gepersonaliseerde vormgeving van zijn website

Een dergelijke beoordeling vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van gepersonaliseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.

Voor het gebruik van de plugins vormt art. 6 al. 1 lit. f DSGVO de ter zake geldende juridische basis. Ons rechtmatige belang bestaat erin om de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te beoordelen en zodoende toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

3. Duur van de opslag en verwijdering

Wij slaan geen gegevens op die via de plugin aan Facebook doorgegeven worden.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment conform art. 21 al. 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot de plugin-aanbieder moet wenden.

Als waarborg van uw herroepingsrecht hebt u bovendien op ieder willekeurig moment conform art. 7 al. 3 DSGVO het recht om uw toestemming voor de toepassing van social-plugins via de volgende link te herroepen:

www.facebook.com/settings

 

XII. Rechten van de betroffen persoon

Als persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt worden, bent u Betroffen persoon in de zin van DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Informatierecht

Als betroffen persoon in de zin van de DSGVO hebt u conform art. 15 DSGVO het recht op informatie door de verantwoordelijke over de betreffende persoonsgerelateerde gegevens, conform art. 16 DS-GVO het recht op correctie, conform art. 17 DS-GVO het recht op het wissen, conform art. 18 DS-GVO het recht op beperking van de verwerking, conform art. 21 DS-GVO het recht op bezwaar tegen de verwerking alsmede conform art. 20 DS-GVO het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij het recht op informatie en bij het recht op het wissen gelden bovendien de beperkingen conform §§ 34 en 35 BDSG-nieuw.

U hebt het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgerelateerde gegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgerelateerde gegevens alsmede klachten bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 al. 1 DSGVO.

Verder hebt u het recht om informatie te eisen over het feit of de persoonsgerelateerde gegevens betreffende u in een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven worden. In dit verband kunt u eisen om over de geschikte garanties conform art. 46 DSGVO in samenhang met de doorgave op de hoogte te worden gesteld.

Als waarborg van uw recht op informatie kunt u, met eenduidige identificatie van uw persoon, schriftelijk contact opnemen met:

MEYER-HOSEN AG
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com
Fax: +49 2296 8950

2. Beperking van uw recht op het wissen

Het recht op het wissen bestaat conform art. 17 al. 3 DSGVO niet, indien de verwerking noodzakelijk is

(1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) om te voldoen aan een juridische verplichting, waarvoor de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, noodzakelijk is, of om een taak uit te voeren die van publiek belang is of plaatsvindt bij het uitoefenen van openbaar geweld, die aan de verantwoordelijke overgedragen is;

(3) om redenen van publiek belang op het gebied van de openbare gezondheid conform art. 9 al. 2 lit. h en i alsmede art. 9 al. 3 DSGVO;

(4) voor de van publiek belang zijnde archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 al. 1 DSGVO, indien het onder sectie a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of

(5) voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

3. Recht op voorlichting

Als u het recht op correctie, het wissen of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijk geclaimd hebt, is deze conform art. 19 DSGVO verplicht om aan alle ontvangers, waaraan de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar zijn gemaakt, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of er onevenredige kosten aan verbonden zijn.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers op de hoogte gesteld te worden.

4. Geautomatiseerde beslissing per geval, inclusief profiling

U hebt conform art. 22 al. 1 DSGVO het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing onderworpen te worden, die tegenover u een juridisch effect teweegbrengt of u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

(1) voor het afsluiten of het voldoen aan een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is;

(2) op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen als waarborg van uw rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen bevatten of;

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen evenwel niet op speciale categorieën persoonsgerelateerde gegevens volgens art. 9 al. 1 DSGVO berusten, indien niet art. 9 al. 2 lit. a of g geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen getroffen zijn.

Wat betreft de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op het inschakelen van de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke, na uiteenzetting van het eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing behoort.

 

XIII. Minderjarigen

Minderjarigen mogen zonder toestemming van de personen die bekleed zijn met het ouderlijk gezag geen persoonsgerelateerde gegevens aan ons doorgeven. In het kader van de website verwerken wij geen opzettelijk verkregen persoonsgerelateerde gegevens van minderjarigen.

Abonneert u zich op onze nieuwsbrief, dan krijgt u regelmatig informatie over onze trends, aanbiedingen en vouchers. BONUS: u ontvangt direct een korting van €10 op uw volgende bestelling!

Kies het juiste land, zodat we u passende artikelen kunnen aanbieden en probleemloos bij u kunnen bezorgen.