Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Scope en provider

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden gedaan via de online-shop van MEYER-HOSEN AG (Hauptstrasse 30, 51580 Reichshof), die toegankelijk is via het domein www.meyer-pantalons.be.

Service - Hotline:
Maandag tot donderdag 8:15-17:00 uur
Vrijdag 7:30 - 13:00 uur
Telefoon: 0049 (2)296 9812390
E-mail: service@meyer-hosen.com

 

2. Sluiting van het contract

2.1 De presentatie van de producten in de online-shop van MEYER-HOSEN AG vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is wel een niet-bindende online-catalogus. Foto's en weergaven van de aangeboden goederen zijn op de website in de vorm van digitale foto's van de bestaande goederen gemaakt. Kleine afwijkingen tussen weergave en werkelijkheid vormen geen gebreken bij de bestelde artikelen. Indien niet expliciet anders vermeld in de artikelomschrijving, worden alle artikelen zonder de afgebeelde decoratie (bijv. schoenen) geleverd. Als een product niet langer beschikbaar is, geven we dit aan.

2.2 Door te klikken op de knop ‘Bestelling voltooien’ aan het einde van het bestelproces, plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje tegen het totale bedrag dat u daar wordt meegedeeld. Bevestiging van de ontvangst van de bestelling gebeurt door een geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling en vormt nog geen aanvaarding van het contract. MEYER-HOSEN AG kan uw bestelling aanvaarden door een orderbevestiging per e-mail te verzenden of door de goederen binnen vijf dagen te leveren. Alleen bij een dergelijke aanvaarding van de bestelling wordt een contract gesloten.

2.3 DE MEYER-HOSEN AG heeft het recht om online-bestellingen niet te aanvaarden. De beslissing staat ter discretie van MEYER-HOSEN AG. Als uw online-bestelling niet wordt uitgevoerd, zal MEYER-HOSEN AG u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

2.4 De tekst van een gesloten contract wordt bewaard door MEYER-HOSEN AG en kan op uw verzoek naar u worden verstuurd na voltooiing van het bestelproces. Uw reeds afgesloten bestellingen kunt u in onze klantenzone via jouw login bekijken.

 

3. Levering / Verzendkosten

3.1 MEYER-HOSEN AG levert zolang de voorraad strekt. MEYER-HOSEN AG heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

3.2 De logistieke dienstverleners zijn DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, UPS United Parcel Service en DHL International GmbH. Levering wordt alleen binnen Nederland uitgevoerd – en deze verzending gebeurt zonder verzendkosten. De goederen zijn verzekerd tijdens de levering en eventueel de retourzending, zolang ze in het bezit zijn van de dienstverlener.

3.3 De levertermijnen vindt u bij de artikelgegevens naast het betreffende product. Als er te veel vertraging is op vlak van levertermijn, nemen we onmiddellijk contact met u op. Via de link ‘Zending opvolgen’ kunt u de status van uw goederenzending controleren. U wordt op de hoogte gebracht door een korte, schriftelijke mededeling van de logistieke dienstverlener in uw brievenbus, als u niet aanwezig zou zijn op het moment van levering. In het algemeen probeert de pakketbezorger het pakket aan u te leveren gedurende 3 opeenvolgende dagen.Normaal gesproken probeert de bezorgdienst op 3 opeenvolgende dagen het pakket bij u af te leveren.

 

4. Prijzen en betaalmethoden

4.1 De prijzen vermeld op het moment de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw, de verzendkosten en de verpakking.

4.2 De betaling van de goederen gebeurt naar keuze via Amazon Pay, PayPal of creditcardbetaling. MEYER-HOSEN AG behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden uit te sluiten na het resultaat van een kredietcontrole.

Bij betaling via creditcard wordt bij opgave van uw bestelling het bedrag op uw creditcard gereserveerd (zgn. autorisatie). Dit gebeurt via de Unzer GmbH. De persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn, worden beveiligd lokaal bij deze dienstverlener opgeslagen. MEYER-HOSEN AG bewaart op die manier geen creditcardgegevens van u. De werkelijke belasting van uw creditcard gebeurt op het moment dat de goederen naar u worden verzonden.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van MEYER-HOSEN AG tot hun volledige betaling.

 

6. Herroeping van een bestelling

6.1 Recht op herroeping
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of hebben. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht , moet u ons (MEYER-HOSEN AG, Haupstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen, e-mail: service@meyer-hosen.com, fax: 02296-8950) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Wij sturen u per email een retourbon waarmee u de zending kosteloos via DHL naar ons terug kunt sturen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt binnen veertien dagen. Print de bon uit en plak hem op het pakket. Daarna is het pakket klaar voor verzending. Nadat wij het pakket hebben ontvangen, controleren wij de goederen en betalen u eventueel de aankoopprijs terug - via dezelfde betaalmethode die u had gebruikt voor de betaling.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit dit contract, moeten we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de voordeligste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terugbetalen en dit uiterlijk binnen veertien dagen, te tellen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract aan ons (MEYER-HOSEN AG, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen, e-mail: service@meyer-hosen.com, Fax: 02296-8950) retourneren of overdragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt binnen veertien dagen. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U dient alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies op basis van een controle van de kwaliteit, eigenschappen en functie van de goederen te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang door u.

Modelformulier herroeping
(Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)
Aan de MEYER-HOSEN Aktiengesellschaft, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen
Faxnummer: 02296-8950,
E-mail: service@meyer-hosen.com

Bij deze herroep(en) ik / wij (*) het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de

volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

___________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van het herroepingsbeleid

 

7. Retouren

Wij verzoeken u vriendelijk om een retour van goederen telefonisch te melden via het nummer 0049 (2)296 9812390 of per e-mail naar service@meyer-hosen.com. Op deze manier kunt u ons een snellere toewijzing van de producten mogelijk maken. Dergelijke aankondiging is echter geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van uw herroepingsrecht.

 

8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. De garantiebepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

9. Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

10. Slotbepalingen

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft het contract anderszins gelden. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

 

11. Auteursrecht en handelsmerk

De website is eigendom van en wordt beheerd door MEYER-HOSEN AG, Haupstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen. De volledige inhoud van de website, inclusief tekst, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software (hierna: ‘inhoud’) is eigendom van MEYER-HOSEN AG, haar licentiehouders en / of content providers. Alle elementen van de website, inclusief het algemene ontwerp en de inhoud, zijn beschermd door auteursrechten en andere rechten. Tenzij anders vermeld op de website, zijn replicatie, verwerking, vertaling, opslag, verwerking van de inhoud, met name het gebruik van beeld- en tekstmateriaal op platforms zoals ebay of amazon verboden.

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt, zijn - tenzij anders aangegeven - een geregistreerd handelsmerk. Het merk MEYER is het eigen merklogo van MEYER-HOSEN AG. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MEYER-HOSEN AG, bent u niet gemachtigd om dit handelsmerk op enige wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verzenden, overdragen, verspreiden of wijzigen , opnieuw te publiceren of te uploaden.

 

12. Impressum

MEYER-HOSEN AG
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Duitsland

Telefoon: 0049 (2)296 9812390
Fax: 0049 (0)2296 8950
service@meyer-hosen.com
www.meyer-pantalons.be

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Dr. Alexander von Preen

Gevolmachtigde Raad van Bestuur: Michael Meyer (voorzitter, Sven Wandres)

Verantwoordelijke voor inhoud: Michael Meyer

Rechtbank: Amtsgericht Siegburg

Registratienummer: HRB 7805

BTW-nummer - Identificatienummer: DE 180341761 (volgens § 27a wet op de omzetbelasting)

Voor verdere vragen over verzending, retournering en verwerking staan wij voor u ter beschikking op service@meyer-hosen.com.

Abonneert u zich op onze nieuwsbrief, dan krijgt u regelmatig informatie over onze trends, aanbiedingen en vouchers. BONUS: u ontvangt direct een korting van €10 op uw volgende bestelling!

Kies het juiste land, zodat we u passende artikelen kunnen aanbieden en probleemloos bij u kunnen bezorgen.